bezpečnostní značení a dopravní značení na halách, stříkání čar